VI FRIGÖR

INNOVATIONSKRAFT

EXPERTER INOM MODELLERING OCH ENTERPRISE ARCHITECTURE

Vi hjälper våra kunder att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet, genom att tillföra ledande metoder och verktyg samt medarbetare med spetskompetens inom verksamhetsmodellering.

Frigör kraften

Vi tror att vinstdrivande organisationer kan öka värdet för aktieägare och kunder och göra bättre affärer genom att med välskriven struktur frigöra kraften hos entreprenörer och intraprenörer.

Marknadsledande kompetens

Våra konsulter har flerårig erfarenhet av modellbaserad verksamhetsutveckling, modellering och kartläggning av processinformation och system inom Enterprise Architecture.

Oberoende av metod & ramverk

Vi ser till att verksamheten ser sig själva som en del i en process och inte som en egen självgående och oberoende funktion inom organisationen. Genom workshop- baserad kommunikation mellan IT och verksamheten skapar vi en interaktiv miljö med fokus på processerna där alla parter kommer med input och där vi tillsammans skapar processmodeller som förstås, används och som utgör en återanvändbar grund för framtiden.

Sveriges största blogg inom EA & Modellering

Följ bloggen på Linkedin

Modellering

Marknadsledande resuser inom kartläggning av process, information och system

Utbildning

Vi utbildar inom modellering, verktyg och arkitektur

Strukturera

Våra verktygsexperter ser till att du och ditt team får ut max från EA-verktyget med hjälp av rapporter och script

Förvaltning

Vi erbjuder EA-Center som en tjänst för att hantera den dagliga förvaltningen, driften och modelleringen

Kommunicera

Vi hjälper er att kommunicera ut processer till organisationen

Mätning

Analyser, prognoser och beslutsunderlag i ledande