Ange din e-postadress för att ta del av det senaste inom EA och modellering

450+ prenumeranter får skräddarsytt innehåll varje vecka. Följ Sveriges största blogg inom EA och modellering

Verksamhetsutveckling

För att kartlägga ert företag i form av modeller krävs information från verksamheten. Denna information kan utvinnas på olika sätt och med varierande effektivitet. Vi erbjuder därför stöd i form av verksamhets- och affärsarkitekter för att på bästa och mest effektiva sätt få fram den relevanta information som skapar grund för modelleringen.

verksamhetsutveckling_2

Våra Arkitekter har extremt lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling. Vissa av dem utbildar själva affärsarkitekter via Cordial School of Management.

Verksamhetsutveckling i workshop format

Det absolut bästa och roligaste sättet att fånga upp information från verksamheten är i workshop form. Våra arkitekter leder och styr dessa möten med kunden för att fånga det mest essentiella ur verksamheten. Våra modellerare sitter sen med och modellerar LIVE. På detta sätt får de anställda en direkt koppling till hur verksamheten beskrivs och känslan för vilket värde deras deltagande bidrar med. Den största fördelen med Work Shops är den direkta dialogen som skapar förutsättningar för entydig information och undviker missförstånd och begreppsförvirring. Alla är överens innan informationen kartläggs och man undviker därmed att störa verksamheten i dess dagliga arbete med kompletteringar.

Mål och lösningsarkitektur – en del av er verksamhetsutveckling

Efter att vi kartlagt företagets processer, system och information har vi lagt grunden för möjligheten till flera olika analysarbeten. Det kan handla om att effektivisera sina processer, kravställa affärssystem eller hur informationen bör hanteras i företaget. aRway erbjuder stöd för effektiv verktygsstödd modellering av Målarkitektur och Lösningsarkitektur.

En målarkitektur är ett logiskt perspektiv av ett önskat framtida läge för verksamheten. Här utgår vi utifrån det mest bestående och centrala i varje företag, informationstrukturen. Med hjälp av modeller som kartlägger hur informationen lever i verksamheten tar vi fram en målbild för hur företaget ska organiseras i en perfekt värld utan tekniska och mänskliga faktorer.

När vi tagit fram Målarkitekturen för projektet finns det stora möjligheter till en förändring och utveckling. Det är här Lösningsdialogen tar fart. Vi ser över processer, system och informationen och med målarkitekturen som riktlinje tas ett förslag på en lösningsarkitektur fram tillsammans med kunden.