Ange din e-postadress för att ta del av det senaste inom EA och modellering

450+ prenumeranter får skräddarsytt innehåll varje vecka. Följ Sveriges största blogg inom EA och modellering

Verksamhetsmodellering

Vi är specialister på att modellera alla typer av verksamheter. Vi är dessutom helt oberoende av modelleringsmetod och modelleringsverktyg

Verksamhetsmodellering innebär kartläggning och dokumentation av ett företag i form av modeller. Byggandet av modeller för att beskriva ett företags verksamhet är en vedertagen metod för att uppnå stora möjligheter inom förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Tanken att skapa modeller för att beskriva sin verksamhet härstammar från det första ramverket för Enterprise Architecture från 1987, The Zachman Framework.

Verksamhetsmodellering enligt vårt egna ramverk

Vårt mål är att kartlägga och skapa schematiska modeller av hur värdekedjor och affärsprocesser är relaterade till varandra och till de strategiska målen i en organisation.

Genom att dokumentera aktiviteter som representerar både ett företags nuvarande (“AS-IS”) och framtida (“TO-BE”) processer kan vi genom de nuvarande processerna både analysera och förbättra.  Vi kan genom processmodellering beskriva hur en process går till och vem som utför vad i processen och utifrån detta kartlägga verksamhetens processer från organisationsnivå ner till detaljnivå så som rutinbeskrivningar.

I och med detta kan vi identifiera effektiviseringsmöjligheter och se var i verksamhetens processer det finns förbättringspotential..

Anpassad verksamhetsmodellering

Vi är övertygade att vi har funnit rätt sätt att genom processmodellering kunna identifiera de problem och behov som en verksamhet bör ta itu med för att kunna utvecklas. Genom att utgå från processerna kan vi fånga de krav som finns och skapa lösningar som är till fördel för verksamheten.

Vi ser till att verksamheten ser sig själva som en del i en process och inte som en egen självgående och oberoende funktion inom organisationen. Genom workshop- baserad kommunikation mellan IT och verksamheten skapar vi en interaktiv miljö med fokus på processerna där alla parter kommer med input och där vi tillsammans skapar processmodeller som förstås, används och som utgör en återanvändbar grund för framtiden.

Kontakta oss

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort

Förnamn

Efternamn

E-post