Ange din e-postadress för att ta del av det senaste inom EA och modellering

450+ prenumeranter får skräddarsytt innehåll varje vecka. Följ Sveriges största blogg inom EA och modellering

Informationsmodellering

Vårt mål är att genom informationsmodellering tydligt kommunicera komplexa datarelationer inom er organisation.

Information är en av de mest värdefulla tillgångarna i en verksamhet. Informationen är affärsverksamhetens “råmaterial” som måste lagras, hanteras och vara enkelt åtkomlig. En konsekvent terminologi underlättar kommunikation och skapar ett effektivt informationsutbyte mellan människor, processer och system.

Vårt mål är att genom informationsmodellering tydligt kommunicera komplexa datarelationer inom en organisation. Vi kartlägger och dokumenterar den information som flödar i en organisation. Detta genom att identifiera och modellera datatyper eller datagrupperingar som organisationen hanterar och som via våra informationsmodeller visar på vilket sätt dessa är relaterade till varandra.

Informationen inom verksamheten representerar det logiska, där vi fokuserar på ”vad” i organisationens användning av uppgifter och inte ”hur” organisationen gör vilket är det som processarkitekturen representerar. Genom informationsmodellering har vi även möjlighet att kunna detaljera de krav som krävs för att utforma en databas.

Informationsmodellering i praktiken

Vi är övertygade om att vi har funnit rätt sätt att genom informationsmodellering kunna identifiera den information som verksamheten använder i form av att kartlägga den och visa på dess relationella samband.

Genom att beskriva verksamhetens informationsbehov och informationskrav som utgör grunden för en informationsarkitektur kan man undvika oönskad dubbellagring. Vi kan med hjälp av kravställning baserad på information skapa en skräddarsydd kravlista som utgör grunden för den databas som är lämpad för just din verksamhet.

Genom arbete i form av workshop- baserad kommunikation mellan IT och verksamheten skapar vi en interaktiv miljö med fokus på informationen inom företaget där alla parter kommer med input och där vi tillsammans skapar informationsmodeller som förstås, används och som utgör en stabil grund för framtiden.

Kontakta oss

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort

Förnamn

Efternamn

E-post